باشگاه کشاورزان

استان آذربایجان شرقی رکورددار باشگاه کشاورزان شرکت در سطح کشور

 
 استان آذربایجانشرقی رکورددار باشگاه کشاورزان شرکت در سطح کشور می باشد.
عملکرد امروز: ارسال 14 نمونه خاک جهت آزمایش و پاسخگویی به 28 مورد مشاوره.

.

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید