اخذ نامه تعهد و تضمین از سازمان برنامه و بودجه

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت طرح و برنامه

با تلاش شبانه روزی و پیگیریهای مستمر مدیریت طرح و برنامه، نامه تعهد و تضمین سازمان برنامه و بودجه به جهت ضمانت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی برای بانکهای عامل معرفی شده توسط بانک مرکزی در راستای اخذ تسهیلات مصوب در آبان ماه جاری اخذ شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید