روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران :

حضور مدیر مازندران در جلسه شورای کشاورزی استان

.

در جلسه شورای کشاورزی استان مازندران که با شرکت ریاست سازمان جهاد کشاورزی مازندران، نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی مازندران و مدیران کل منابع طبیعی ، شیلات، دامپزشکی،مدیرعامل شرکت غله  و خدمات بازرگانی و معاونین سازمان جهاد کشاورزی و مدیران مراکز آموزشی و پژوهشی ومدیران ستادی و استانی سازمان جهاد کشاورزی مازندران در اتاق جلسات این سازمان برگزار شد، مهندس محید سلطانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران و از اعضای ثابت شورای کشاورزی استان در این جلسه حضور یافت.به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران مهندس مجید سلطانی در این نشست با اشاره به اهمیت تامین و توزیع به موقع نهاده های کشاورزی در افزایش تولیدات بخش کشاورزی عملکرد یازده ماهه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران را در تامین و توزیع انواع کودهای کشاورزی ، انواع بذور زراعی ، علوفه ای ، دانه های روغنی ، انواع آفت کش های نباتی، برگزاری دوره های آموزشی ، خدمات دهی باشگاه کشاورزان ، مبارزه با کودهای تقلبی در سطح استان ، اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به کشاورزان و سایر خدمات را برای حاضرین در جلسه شورای کشاورزی استان مطرح کردند و در این زمینه خواستار مساعدت مدیران ستادی و شهرستانی جهاد کشاورزی استان در زمینه توزیع به موقع بذور موردنیاز شلتوک برنج در سطح استان مازندران شدند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید