روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز خبر داد:

بررسی مسائل ومشکلات طرح فروش وکالتی ماشین ها وادوات کشاورزی در استان البرز وارائه راهکارهای اجرایی جهت رفع موانع انجام شد.

.

مهندس پیمان دوامی معاون فنی وتولیدی شرکت خدمات حمایتی استان البرز گزلرشی در رابطه با اقدامات صورت گرفته در فروش وکالتی ماشین ها وادوات کشاورزی ارائه کرد ومسائل ومشکلات اجرایی طرح را نیز در استان بیان کرد.

دکتر عبدالستار امیدی مدیر امور ماشینها و ادوات کشاورزی ضمن توجه به مسائل مطرح شده در جلسه تعامل و همکاری با سازمان های جهاد کشاورزی را به عنوان یک اصل در اجرای صحیح و پیشبرد طرح مورد تاکید قرار داد و متذکر شد ورود شرکت در فرایند وچرخه توزیع و فروش ماشین آلات با مساعدت وهمکاری سازمان های جهاد کشاورزی به یکی از سه روش : معرفی مستقیم متقاضی به بانک عامل، معرفی متقاضی به مدیریت های جهاد کشاورزی و یا معرفی به اداره فن آوری وتوسعه مکانیزاسیون سازمان امکان پذیر می باشد وی تسریع در فروش قطعات یدکی تجمیع شده در انبار استان البرز از طریق مزایده عمومی ،انعقاد قرارداد با شرکت های توید کننده وتامین کننده ماشین آلات فعال و تعیین تکلیف سیستم های آبیاری تحت فشار (سنتر پیوت) و قراردادهای سنواتی آن استان را مورد تاکید قرار دادند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید