تعدادی از عاملین غیر فعال طی ماه گذشته لغو عاملیت شدند .

لغو عاملیت کارگزاران غیر فعال

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت توزیع حمل و نگهداری 

با توجه به عدم فعالیت و همچنین برخی تخلفات صورت گرفته تعداد شش مورد از کارگزاران فروش کودهای کشاورزی لغو عاملیت شدند. به گفته مهندس هرمزی مدیر توزیع حمل و نگهداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی این مدیریت با توجه به اهمیت موضوع، نظارت خاصی بر عملکرد عاملین توزیع دارد .  

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید