روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان:

تشکیل جلسه با اهداف راهبردی و عملیاتی در اجرای حمل و نقل نهاده های کشاورزی در گلستان

.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان،  شرکت حمل و نقل آبادان برنده  مناقصه50000 تن حمل نهاده های کشاورزی از مبداء انبار گرگان وقرق و برنده استعلام  بهاء7000 تن حمل نهاده های کشاورزی  ازانبار های گنبد  گردید در این راستا جلسه ای در روز25/11/96 با حضور علی اکبر جعفری مدیر شعبه شرکت حمل و نقل آبادان در شعبه استان گلستان وجمعی از مسئو لین ادارات این شرکت در محل دفتر سرپرستی شرکت به منظور اهداف راهبردی و عملیاتی در اجرای  حمل و نقل نهاده های کشاورزی تشکیل شد.

ابتدا مهندس حسام سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان با بیان این که تغذیه گیاهی از عوامل موثر و مهم در تولید محصولات کشاورزی است و توصیه می شود که اهتمام ویژه‌ای در این بخش صورت گیرد  و تصریح کرد:  حاکم شدن آرامش در جامعه کشاورزی، دلگرم شدن کشاورزان برای مدیریت بهتر در امر تولید، مصرف به موقع کود های سرک و ذخیره سازی کود برای کشت بهاره ،  از مهمترین  دغدغه ها و نگرانی ها ی مسئولین امر و دست اندر کاران بخش کشاورزی در سطوح ملی و استانی است که در این عرصه،  تدابیر لازم   توسط  این  شرکت  اندیشیده شده و کود اوره نیز به اندازه کافی  تامین و  تدارک شده که در این راستا   با اجرای سیاست ها و راهبرد های پیشنهادی دفتر مرکزی شرکت  نیز کیسه  گیری  کود های فله  روزانه  حدود250تن حتی در ایام تعطیل  از  انبارهای این شرکت تاکنون کم سابقه بوده است   ارسال به موقع کود های ازته به جامعه هدف، توانمندی و چابکی  شرکت  حمل و نقل را می طلبد  امید است با ترانزیت به موقع و تسریع در ار سال کود علاوه بر انجام تعهدات، موجبات رضایت کشاورزان محترم استان نیز فراهم گردد.

 در ادامه آقای  علی اکبر جعفری، مدیر شعبه  شرکت حمل و نقل آبادان استان گلستان تصریح کرد:  انشاء الله بتوانیم بدون هیچ گونه دغدغه و نگرانی درانجام تعهدات خود طبق شرايط و مفاد قرارداد اقدام نمائیم و حتی المقدور با بکارگیری تمام  ناوگان ظرفیت های استان تلاش می گردد تا ميزان بارگيري ، حمل و تخليه در روز حداقل از250 تن كمترنشود.  و در ادامه افزود: اگر تغييراتي دربرنامه حمل وميزان محموله آماده حمل كالا ایجاد می گردد بطوريكه منجربه كاهش ميزان حمل روزانه شود. حداقل24 ساعت قبل به ما اطلاع رسانی گردد.

در خاتمه مهندس حسام افزود: برای ده روز آینده هر روز حدود300 تن بارگیری و حمل داشته که ضرورت دارد بارنامه درو روز قبل صادر و صبح اول وقت  کامیونها جهت بارگیری به انبار اعزام گردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید