برگزاری مناقصه بین المللی

اعلام مناقصه خرید 5%+-35000 تن کود DAP

گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی خارجی

در راستای تامین کودهای  فسفاته بخش کشاورزی، مناقصه بین المللی خرید دو محموله 35000 تنی کود دی آمونیوم فسفات گرانوله در تاریخ 98/09/30 برگزار می گردد. اسناد مناقصه هم اکنون در حال توزیع است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید