بیشترین مقدار مصرف کودهای غیر یارانه ای در شهرستان مانه و سملقان، استان خراسان شمالی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی

مهندس محسن نظام دوست مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی با اعلام این خبر افزودند  با توجه به تامین و توزیع مفدار 300 تن کود بایو فسفات تریپل (کودهای غیر یارانه ای) از شرکت فناوری زیستی طبیعت گرا  از ابتدای آبان ماه سال جاری تاکنون ، آمار بیشترین مقدار فروش کودهای غیر یارانه ای متعلق به کارگزاران شهرستان مانه و سملقان در استان خراسان شمالی می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید