توزیع کود پرمصرف کلزا

توزیع کود های پرمصرف جهت کشت کلزا در استان گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید  هزار  جریبی مدیر  شرکت    به نقل  از ریاست سازمان  جهاد  کشاورزی  استان  گلستان  گفت :با برنامه ریزی این سازمان و استقبال کشاورزان سطح قرارداد کشت کلزا در استان گلستان از ابتدای شروع انعقاد قرارداد تاکنون از ۵۶ هزار هکتار گذشت و عملیات عقد قرارداد و کشت در استان ادامه دارد.برای سال زراعی جاری  برنامه ریزی برای کشت ۱۰۰ هزار هکتار کشت کلزا در استان صورت گرفته است.

سطح کشت انجام شده تا به امروز ۲۱ هزار هکتار است.۱۹۱ تن بذر کلزا از ارقام مختلف بین کشاورزان تاکنون توزیع شد.تاکید داریم بمنظور افزایش تولید و کاهش هزینه های کشت میزان مصرف بذر کلزا در هکتار حداکثر ۴ کیلوگرم باشد.توصیه می شود کشاورزان استان گلستان در فرصت باقیمانده برای کشت کلزا، نسبت به این مهم هر چه سریعتر اقدام کنند. حمید هزار جریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان با اعلام خبر افزود: کود های پرمصرف  کشاورزان گلستانی جهت کشت کلزا بین 125کارگزاری سطح شهرستانهای استان توزیع شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید