مصاحبه خبری مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام،

مصاحبه جناب آقای مهندس آیت جمالی مدیر محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام بشرح ذیل در روزنامه های سراسری صاحب قلم و روزگار ما منتشر گردید.

.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید