رصد و پایش انیار کارگزاران در شهرستان جاجرم، استان خراسان شمالی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی

مهندس محسن نظام دوست ، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی با اعلام این خبر افزودند ، در راستای اجرای طرح پایش و نظارت مستمر بر فعالیت کارگزاران، جهت تامین و توزیع نهاده های کشاورزی مورد نیاز بهره برداران و کشاورزان استان ،کارشناس بازرگانی و مسئول انبارهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی ، روز سه شنبه تاریخ 98/8/21 ، از انبار کارگزار شبکه توزیع شرکت در شهرستان جاجرم به نام شرکت سبزینه جاجرم  بازدید نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید