جلوگیری از حمل مجدد با ترانزیت کامیونهای حامل کود در همدان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان

ترانزیت کامیون های حامل کود به انبار کارگزار در راستای صرفه و صلاح شرکت برای جلوگیری از حمل مجدد و کاهش هزینه  ، در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان به انجام می رسد.

روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان با اعلام این خبر ، افزود با همت انباردار شرکت و هماهنگی لازم با راننده کامیون و کارگزار و پیمانکار حمل ، از ابتدای سالجاری تاکنون مقدار 1167 تن انواع کود شیمیائی که از مبادی با مقصد انبار مرکزی استان همدان حواله شده بود ، مستقیم در انبار کارگزار تخلیه گردید .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید