اتمام مرحله اول کیسه گیری کودهای سوپرفسفات تریپل و سولفات پتاسیم فله وارداتی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران،

مرحله اول کیسه گیری 1500 تن کود سوپرفسفات تریپل و سولفات پتاسیم فله وارداتی در انبار خیرآباد استان تهران به اتمام رسید. این محموله 1500 تنی کود بر اساس نیاز کشاورزان متقاضی ، توسط کارگزاران تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران در حال توزیع می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید