عملکرد سامانه 1559 و بازاریابی در یزد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد
 

جناب آقای دشتی مسئول سامانه 1559ستاد، مورخ 96/11/25به استان یزد عزیمت نمودند و جلسه ای در دفتر مدیریت با محوریت عملکرد سامانه  1559و  بازاریابی کودهای تکلیفی و غیر تکلیفی استان برگزار گردید که در جلسه افزایش فروش 20 در صدی کودهای تکلیفی استان نسبت به سال قبل و برگزاری کلاسهای توجیهی (شناسایی کود و سامانه 1559 به کشاورزان)توسط کارشناسان شرکت اشاره گردید و پیشنهاد گردید نمایشگاه دائمی نها ده های کشاورزی بصورت منطقه ای در کشور جهت بازاریابی بیشتر شرکت برگزار گردد و ارسال کود های غیر تکلیفی در انبارهای سازمانی جهت  فروش مستقیم نیز اشاره گردید. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید