نمایشگاه نهاده های کشاورزی در استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از برپایی نمایشگاه بزرگ نهاده های کشاورزی (سم ، کود ، بذر ، نهال و سیستم های آبیاری) استان مازندران در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان مازندران واقع در شهرستان قائم شهر خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود :

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران نیز در این نمایشگاه حضور فعال خواهد داشت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید