نظارت برکیسه گیری کود سولفات پتاسیم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان :

در راستای حمایت از حقوق کشاورزان و مصرف کنندگان روز سه شنبه مورخ 21 آبان ماه مدیر استان و رئیس اداره بازرگانی این مدیریت ضمن بازدید از انبار و عملیات کیسه گیری کودهای فله سولفات پتاسیم ارسالی از بندر امام  در به استان، چند کیسه را بطور تصادفی انتخاب و توزین و مورد بررسی قرار داده  و  توصیه های لازم را بمنظور اجرای دقیق کیسه گیری، توزین، سردوزی، صفافی ارائه و بطور تصادفی چندین کیسه انتخاب و مورد توزین قرار دادند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید