بازدید کارگزاری شهرستان سرخه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

بازدید دوره ای از کارگزاران شهرستان سرخه در تاریخ 21 آبان ماه سال جاری انجام شده و در خصوص ،عدم نگه داری و فروش نهاده های کشاورزی سایر تولید کنندگان و ثبت دقیق مشخصات بهره برداران به هنگام دریافت کود های یارانه ای و نظارت برقیمت فروش کودهای یارانه ای در همه ی کارگزاری ها توضیحاتی به کارگزاران داده شد . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید