جلسه شورای معاونین مجتمع شیمیائی آبیک

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  مجتمع شیمیائی آبیک 

جلسه ای با حضور مدیر ، معاون مالی اداری، معاون بازرگانی ، رئیس امور مالی، سرپرست امور تولیدات و مسئول حراست مجتمع شیمیائی آبیک بمنظور بررسی تامین و تدارک مواد اولیه و ملزومات تولید و جابجائی نیروهای انسانی مورد نیاز،  در روز سه شنبه 21 آبانماه سالجاری در دفتر مدیریت مجتمع برگزار گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید