تشکیل ستاد کشت پائیزه گندم در استان آذربایجان غربی

.

ستاد کشت پائیزه گندم در استان آذربایجان غربی با حضور معاونت تولیدات گیاهی و معاونت طرح و برنامه ریزی سازمان جهاد کشاورزی استان ، مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی، مدیران زراعت ، ترویج ، نماینده مرکز تحقیقات سازمان جهاد کشاورزی استان و مدیر تعاونی روستائی استان برگزار گردید . در جلسه ستاد فوق مهندس فریبرز پاشاپور مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی با بیان اینکه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان علاوه بر تأمین و تدارک کودهای شیمیایی یارانه ای مورد نیاز کشت گندم نسبت به تأمین و تدارک کودهای غیر یارانه ای ماکرو و کودهای زیستی بخصوص کود آلی فلاویت اقدام نموده است و نسبت به توزیع کودهای فوق توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام آمادگی نمودند .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید