یارانه ی سال 1397

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت امورمالی:

با تلاش و پی گیری های مدیریت امورمالی بخشی از یارانه ی سال 1397 وصول شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید