پایش و مونیتورینگ از کارگزاران شهرستان رودبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان با اعلام  این خبر گفت :

با عنایت به اهمیت پایش از کارگزاری ها و نظارت میدانی از توزیع کودهای کشاورزی یارانه ای برنامه بازدید و رصد از کارگزاری های شهرستان رودبار در روز دوشنبه مورخ 20 آبان ماه توسط رئیس اداره بازرگانی و کارشناس بازرگانی انجام و فرم های جدید نیز تحویل آنها داده شد تا در مراحل توزیع کود مشخصات بهره برداران و سایر اطلاعات خواسته شده تکمیل گردد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید