گزارش تصویری:

راه اندازه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در استان اردبیل

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید