بازدید دوره ای بازرسی و نظارت بر عملکرد کارگزاران شهرستان های بیرجند و قاین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 

محمد تقی آژنگ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی اعلام کرد: 18 آبان ماه جهت بازدید دوره ای بازرسی و نظارت بر عملکرد کارگزاری ها ،آقایان مهندس بهروز بلالی ، ابراهیم هاشم پور و محمد حسین پامرغی از 3 کارگزاری در شهرستان های بیرجند و قاین بازدید نمودند و راهنمایی  و تذکرات لازم به کارگزاران  ارائه و نسبت به تکمیل فرم های نظارت اقدام نمودند

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید