بازدید مدیر استان از انبارهای سازمانی شرکت

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از بازدید مدیر استان از انبارهای سازمانی خبر داد. علی اکبر ندرلو مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در معیت مسئول حراست استان از روند تخلیه، بارگیری و توزیع کودهای کشاورزی بازدید نمودند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید