گزارش تصویری جشنواره سیب زمینی استان کردستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان

http://kurdistan.agri-jahad.ir/DesktopModules/News/NewsView.aspx?

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید