سهم شهرستان مهران از فروش کود اوره

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام خرید وتوزیع انواع کود توسط کشاورزان  شهرستان مهران  را مقدار988 تن اعلام کرد.

آیت جمالی با اعلام این خبر گفت : مقدار 988 تن کود انواع بین  کشاورزان شهرستان مهران توزیع شد وی خاطر نشان کرد این کودها شامل کود اوره ,سوپرفسفات تریپل و کود سولفات پتاسیم می باشد.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام بیان داشت که شهرستان مهران در حوزه جنوب غربی استان ایلام و دارای 4 کارگزار می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید