سهم شهرستان سرابله از فروش کود اوره

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام خرید وتوزیع کود توسط کشاورزان  شهرستان سرابله  را مقدار2875 تن اعلام کرد.

آیت جمالی با اعلام این خبر گفت : مقدار 2875 تن کود اوره بین  کشاورزان شهرستان سرابله  توزیع شد .

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام بیان داشت که شهرستان سرابله  در حوزه شمالی استان ایلام واقع است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید