آزمایشگاه کنترل کیفی سموم مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی

اعلام نتایج آزمایش نمونه های سموم سازمان حفظ نباتات

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی :

نتایج کنترل کیفی  نمونه های سموم ارسالی از سازمان حفظ نباتات به آزمایشگاه سموم مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی به تعداد 13  قلم سم معادل 130 آیتم،  روز سه شنبه 14 آبان ماه 98 به آن سازمان اعلام شد.

قابل ذکر است هزینه انجام آزمایش نمونه های سموم پس از ارائه نتایج به سازمان حفظ نباتات از طرف شرکت ذینفع پرداخت خواهد شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید