ستاد كشت پائيزه با حضور مهندس اسفندياري پور مشاور وزير جهاد كشاورزي و مسئول طرح محوري گندم در استان كردستان برگزار گرديد.

.

گردهمایی کشتهای پاییزه سال زراعی94-95استان کردستان در مرکزآموزش کشاورزی استان با حضور جناب آقای مهندس اسفندیاری پور مشاور محترم وزیر و مسئول طرح محوری گندم ،جناب آقای مهندس ذولفقاری ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان ،مدیران جهاد کشاورزی شهرستانها، و مسئولین ذیربط و تعداد زیادی از کارشناسان برگزار گردید. در این گردهمایی ریاست محترم سازمان و معاونت بهبود تولیدات گیاهی از خدمات ارزنده شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بخاطر تا مین  و توزیع به موقع نهاده های کشاورزی تشکر و قدردانی نموده ودر ادامه گردهمایی مدیر شرکت خدمات حمايتي كشاورزي مهندس ذكريائي نژاد گزارشی از وضعیت کودشیمیایی جهان ،ایران و استان کردستان در 10ساله گذشته و همچنین گزارشی از فعالیتهای شرکت خدمات حمايتي كشاورزي استان در زمینه بذر و سایر خدمات را بصورت پاورپوینت براي حاضرين ارائه  نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید