بازدید سرپرست بازرگانی از انبارهای کودمازندران

سرپرست بازرگانی داخلی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از انبار سازمانی کود شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران در شهرستان آمل بازدید کرد.

 

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران مهندس فلاح سرپرست بازرگانی داخلی و رئیس اداره حراست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به اتفاق مهندس مجید سلطانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از نزدیک از انبار سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در شهرستان آمل بازدید کرده و نحوه تخلیه و بارگیری انواع کودهای شیمیایی در این انبار را مورد بررسی قرار دادند و موارد و موضوعات مربوط به افزایش کارائی انبارها را به کارکنان مرتبط یادآور شدند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید