در آبان ماه سال جاری قراداد حمل و نقل درون استانی استان آذربایجان شرقی انجام شد

قرارداد حمل درون استانی منعقد شد

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت توزیع حمل و نگهداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی:

قرارداد حمل و نقل درون استانی آذربایجان شرقی انجام شد. مهندس هرمزی مدیر توزیع حمل و نگهداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت: حمل به موقع کودهای کشاورزی در استانهای مختلف کشور بسیار با اهمیت بوده و پیمانکاران حمل در زمان معیین طی فرایند قانونی انتخاب و جهت خدمت رسانی به کشاورزان عزیز فعالیت        می نمایند .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید