تعیین مقصد 500 تن کود سوپرفسفات تریپل ارسالی از بندر امام

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی

مهندس محسن نظام دوست مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی با اعلام این خبر افزودند با توجه به تخصیص 500 تن کود سوپر فسفات تریپل از بندر امام به استان خراسان شمالی، فرآیند تعیین مقصد به انبارهای کارگزاران توسط واحد فروش بازرگانی انجام گردیده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید