برداشت گلابی در استان سمنان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

آقای افضلی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان به نقل از آقای رضایی معاون بهبود تولیدات گیاهی فرمودند:

تولید گلابی امسال نسبت به سال گذشته افزایش داشته است و در مجموع امسال 599 هکتار از باغات سمنان به تولید گلابی اختصاص دارد و از این سطح 249 هکتار بارور و 350 هکتار نهال است آقای افضلی فرمودند :

عمده باغ های گلابی در شهرستان شاهرود قرار دارد و امسال تولید گلابی از باغ های استان به سه هزار و نه صدو سی و هفت  تن رسیده .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید