افزایش کشت کلزا در استان سمنان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

 آقای افضلی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان به نقل از آقای مهندس رضایی معاون بهبود تولیدات گیاهی فرمودند : در راستای اجرای سیاست های ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی و به منظور دست یابی به اهداف اقتصاد مقاومتی خود کفایی گیاه روغنی در دستور کار این مدیریت است، آقای افضلی اضهار داشت :

امسال هشتاد هکتار از اراضی دامغان زیرکشت کلزا می رود که با مصرف به موقع و بهینه کود و آب امید است گام کوچکی در تامین روغن کشور برداشته شود، و شاهد رونق هر چه بیشتر آن محصول باشیم.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید