گزارش نمونه برداری از سم پروپيكونازول اسكله شهيد رجايي بندرعباس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان:

در تاريخ ٩٨/٠٨/١٨از محموله ٧٧هزار ليتري سم پروپيكونازول وارداتي در اسكله شهد رجايي بندرعباس ، نمونه برداری و جهت آنالیز مربوطه ،  ارسال گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید