ورود کود اوره از مبداء پتروشیمی کرمانشاه به انبارهای البرز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

  مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از ورود کود اوره به استان البرز خبر داد. علی اکبر ندرلو با اعلام این خبر افزود: با توجه به تخصیص کود اوره از مبداء پتروشیمی کرمانشاه به استان البرز به تدریج محموله کودهای مذکور وارد انبارهای سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی می شوند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید