مستند سازی، استان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی

احمد شفیعی کارشناس مسئول امور اداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی درباره مستدسازی با بیان این مطلب افزود:

با عنایت به پیگیری های انجام شده در خصوص تک برگی شدن اسناد تعدادی از املاک شرکت در خراسان رضوی پس از انجام عملیات نقشه برداری و ابلاغ اخطار به مجاورین و عدم حضور آنان برای آخرین مرحله نسبت به درج آگهی در روزنامه خراسان رضوی اقدام که پس از طی زمان های قانونی ، صدور اسناد امکانپذیر خواهد بود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید