توزیع 45 تن کود سوپرفسفات توسط کارگزاران تعاونی در گلوگاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 45 کود کشاورزی از نوع سوپرفسفات تریپل توسط کارگزاری های تعاونی تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان گلوگاه خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود :

کودهای سوپرفسفات تریپل تامین شده از سوی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران توسط 3 شرکت تعاونی روستایی در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان گلوگاه توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید