اعلام نتایج نمونه های خاک و آب

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی :

آزمایشگاه خاک مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی نتایج بررسی نمونه های خاک و آب ارسالی از شعب شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان های تهران، گلستان، خوزستان، ایلام و لرستان را در تاریخ  18 آبان ماه 98 به مدیر فنی و بهبود کیفیت بذر و نهال و مدیریت های مربوطه اعلام کرد. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید