زعفران هفتاد و ششمین محصول قابل کشت در مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران به نقل از رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از زعفران به عنوان هفتاد و ششمین محصول قابل کشت در این استان خبرداد که کشت آن در شهرستان های مستعد استان مازندران در حال توسعه می باشد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود: در حال حاضر کودهای پرمصرف موردنیاز برای تمامی محصولات زراعی و باغی در مازندران توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تامین و توزیع می شود

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید