نمونه برداری از کود سولفات پتاسیم گرانول

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم

در راستای اجرای نظام کنترل و تضمین کیفیت کودهای شیمیایی از 200 تن کود سولفات پتاسیم گرانول تخلیه شده در انبار سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم نمونه برداری و جهت آزمایش به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی ارسال شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید