پرداخت صورت وضعیتهای پیمانکار حمل و نقل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی از پرداخت صورت وضعیت پیمانکارحمل و نقل این مدیریت در مهر ماه سالجاری خبر داد.

مهندس جمشید باقریان ضمن بیان این مطلب افزود:

در مهر ماه سالجاری مبلغ بالغ بر سه میلیارد و ششصدو پنجاه و هشت میلیون ریال بابت صورت وضعیتهای پیمانکار حمل و نقل داخل استان تامین و بحساب آن واریز شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید