برگزاری همایش آموزشی ترویجی و معرفی سبد محصولات کودی در استان خوزستان- دزفول

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان

همایش یک روزه آموزشی ترویجی و معرفی سبد محصولات کودی با هدف حمایت از تولید ملی و افزایش سبد محصولات کود کشاورزی با حضور مدیر محترم استان و مدیر محترم بازاریابی و روابط عمومی و امور بین الملل و 9 شرکت تولیدکننده و کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی شهرهای شمالی خوزستان و مسئولین جهاد کشاورزی مربوطه و کشاورزان پیشرو در تاریخ 98/8/14 در شهرستان دزفول برگزار شد. در این همایش ضمن معرفی محصولات کودی کشاورزی، انعقاد قرارداد خرید بین تولیدکنندگان و کارگزاران بعمل آمد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید