جلسه بررسی و آزمایش برنامه نظارت برتوزیع نهاده های کشاورزی استان خراسان شمالی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی

مهندس محسن نظام دوست مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی با اعلام این خبر افزودند، جلسه بررسی و آزمایش برنامه تحت وب و به صورت آنلاین نظارت و کنترل بر توزیع نهاده های کشاورزی در سطح استان که با همکاری سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی و دارای سطح دسترسی برای کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ،مراکز جهاد کشاورزی شهرستانها و مسئولین زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان ،با حضور مهندس کاظمیان مدیر محترم زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان، برگزار گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید