حمل و ارسال سم بوتیزان استار به استان فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از ارسال سم بوتیزان استار به انبارهای استان فارس خبر داد. علی اکبر ندرلو با اعلام این خبر افزود: با عنایت به برش اعلامی از سوی معاونت محترم بازرگانی مبنی بر ارسال سم علف کش اختصاصی کلزا به استانهای هدف، از انبارهای سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز میزان 1500 لیتر سم به استان فارس ارسال شد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید