گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی استان خراسان شمالی

برگزاری جلسه آموزشی ویژه پیمانکاران حمل و نقل استان

جلسه آموزشی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) در روز پنج شنبه مورخه 19/11/96 در دفتر کمیسیون معاملات شرکت برگزار گردید.

 

این جلسه آموزشی با حضور نمایندگان پیمانکاران حمل و نقل استان و همچنین اعضای کمیسیون معاملات شرکت  در خصوص مناقصه حمل و تخلیه 200 هزار تن کود اوره از مبداء پتروشیمی خراسان ، انجام شد ونماینده سامانه  به آموزش و راهنمایی های لازم در خصوص ثبت اطلاعات در سامانه (ستاد)  پرداختند.

.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید