بازدید بازرس اداره آب منطقه ای شهرستان ساوجبلاغ از مجتمع شیمیائی آبیک

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک 

بازرس اداره آب منطقه ای شهرستان ساوجبلاغ از مجتمع شیمیائی آبیک در روز سه شنبه 14 آبانماه ضمن بازدید از منابع آبی مجتمع در جلسه مشترک با مدیر مجتمع ،معاون مالی اداری،رئیس امور اداری شرکت نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید