مناقصه جذب پیمانکار نیروی حفاظت فیزیکی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 

محمد تقی آژنگ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی اظهار داشت : از ابتدای سال تا کنون یک نوبت مناقصه در خصوص جذب شرکت پیمانکار حفاظت فیزیکی برگزار گردیده است شایان ذکر است که در این مناقصه که از طریق سامانه تدارکات دولت (setadiran.ir) انجام شده است ، تعداد یک شرکت مجاز دارای مجوز رسمی از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با طی مراحل قانونی و ثبت در سیستم اعلام حضور نمود

وی در ادامه بیان کرد : تمامی مراحل بر اساس اصول قانونی و توسط همکاران کمیسیون معاملات شرکت صورت گرفت ، در نهایت مناقصه منتج به جذب پیمانکار برای مدت یک سال کامل شمسی شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید