جلسه کمیته فنی طرح پایلوت تغذیه گیاهی شعبه فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

 

دکتر حمید رضا ناظمی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از برگزاری جلسه کمیته فنی رأس ساعت 10:00 صبح روز سه شنبه مورخ 98/8/14 در محل سالن جلسات شرکت خبر داد .

وی تصریح کرد : این جلسه در خصوص هماهنگی نهایی در جهت اجرای هرچه مطلوبتر طرح پایلوت تغذیه گیاهی (تغذیه کودی گندم آبی)در سال زراعی 98-99 با حضور نمایندگان مدیریت های ستادی سازمان جهاد کشاورزی استان ، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فیروز آباد (محل اجرای طرح )،معاونت فنی و امور تولیدی شعبه و کارشناسان مربوطه انجام گردید .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید