تقاضای اخذ کارگزاری جدید در شهرستان خوسف

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 

مدیر عامل شرکت تعاونی روستایی ابن حسام جهت اخذ کارگزاری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی با مراجعه به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خوسف و طی مراحل قانونی به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان معرفی شد که پس مراجعه نسبت به تکمیل مدارک لازم اقدام نمود

محمد تقی آژنگ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی از بازدید از محل دفتر و مکان انبار این شرکت تعاونی توسط پرسنل شرکت خبر داد وگفت : در این خصوص جلسه توجیهی با حضور همکاران واحد بازرگانی و مدیر عامل تعاونی تولید روستایی ابن حسام در دفتر شرکت تشکیل گردید که در این جلسه در زمینه شرایط اخذ کارگزاری و استانداردهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به ایشان توصیه­ های لازم صورت گرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید